Tuesday, 9 February 2016

ഡിങ്കൻ ആരാണ് ?

ഡിങ്കൻ ആരാണ് ?

 
.
ഒരു കഥയുണ്ട്:
ഒരു 916 കോയയും , ഡിങ്കോയിസ്റ്റ് വിശ്വാസിയും
തമ്മിലൊരു സംവാദം വെച്ചു.
പറഞ്ഞ സമയത്ത് കോയ എത്തി,
പക്ഷെ ഡിങ്കോയിസ്റ്റ് വിശ്വാസി അൽപം വൈകി ഓടിക്കിതച്ചു വന്നു പറഞ്ഞു
'' ക്ഷമിക്കണം , പുഴ കടക്കാൻ തോണി ഇല്ലായിരുന്നു, അവസാനം എന്‍റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഇടി വെട്ടി,അപ്പൊ മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ കഷ്ണം വീണു, എന്നിട്ട് ഒരു അശരീരി


" ഭക്താ നോം നിനക്ക് ഒരു തോണിയുണ്ടാക്കി തരുന്നു "

അതുമെല്ലെ , സ്വയം ഒത്തു ചേർന്ന് ഒരു തോണിയായി ,
ഞാൻ മാഷാ ഡിങ്കാ ചൊല്ലി കൊണ്ട് അതിൽ കയറിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്''
ഇതു കേട്ടതും കോയ ആർത്തു ചിരിച്ചു
.
'' എന്ത്, മരം താനേ തോണി ആവുകയോ..? ഒരിക്കലും നടക്കില്ല, പച്ചക്കള്ളം ''
.
''അപ്പോൾ ഡിങ്കോയിസ്റ്റ് . :- എന്ത് കൊണ്ടില്ല, ഈ ആകാശ ഭൂമികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമായിട്ടു പേറ്റന്റ് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുവാണോ ? എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾക്കു പറയാമെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ തോണി ഏക ദൈവം ഡിങ്കൻ (സ) ഉണ്ടാക്കി തന്നുവെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ..?''
ഇതു തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം ഒരു ബീഡിക്കുറ്റി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത പടച്ചോൻ തനിയെ ഉണ്ടാകില്ല ,പക്ഷെ ആകാശ ഭൂമികളും , നമ്മളും , ഒക്കെ തനിയെ ഉണ്ടായി .നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ? , എങ്കിൽ തെറ്റി എല്ലാത്തിനും അവൻ , ഏക രെക്ഷകൻ ഡിങ്കൻ (സ) മാത്രം .
.
'' ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്‌ ഈ ഞാഞ്ഞൂല് മനുഷ്യനെ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ വലിയ കാര്യം. നിങ്ങളിൽ അധികപേരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നീയൊക്കെ വല്ല വാർക്ക പണിക്കും പോകീനട "
'' ( വിശു:ബാലാമംഗളം 64 /75 )
.
ഡിങ്കൻ (സ) ആരാണ്.. ?
''ഭഗവാൻ ഡിങ്കൻ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശമാകുന്നു.അവന്റെ തിളക്കമാർന്ന തിരു ജട്ടി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ''
(വിശു:ബാലാമംഗളം )
.
ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് കാണുക.. കാണാതെ തുടർന്ന് വായിക്കരുത്
http://www.youtube.com/watch?v=EPyl1LgNtoQ

എന്ത് തോന്നി..? നിങ്ങളും ഞാനും താമസിക്കുന്ന, നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ജീവിച്ചു മരിച്ച,
ഇനിയും തലമുറകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഡിങ്കൻ (സ) യുടെ സൃഷ്ട്ടി ഭൂമിയാണിത്‌ .
എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്..? എവിടെയും തൊടാതെ..!
.
''ഭൂമിയും ആണ്ടകടാഹങ്ങളും എന്റെ ജട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭ്രമണ പദത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കുന്നു.. ''
( വിശു:ബാലാമംഗളം ) മാഷാ ഡിങ്കാ ...മാഷാ ഡിങ്കാ ( 10 തവണ ഉരിയാടുക )
.
ഇനി പറയൂ. ഏക ദൈവം ഡിങ്കൻ (സ) യെ കാണാൻ നമുക്കാകുമോ..?
കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും കാരണം ഡിങ്കൻ (സ) ഫാക്സ് അയച്ച് പറഞ്ഞതായി വിശു:ബാലമംഗളത്തിൽ പ്രതിപാതിക്കുന്നുണ്ട് ,
.
'' ഈ ഇട്ടാവട്ടത്തെ ഭൂമിയെ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രാപ്തമല്ല,
പോയി പണി നോക്കീൻ മക്കളെ , പക്ഷെ വിശ്വാസിയായ ഒരു ഡിങ്കോയിസ്റ്റ് ഹൃദയത്തിന് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ
കഴിയും ''
.
ഭൂമിയെക്കാൾ ആയിരമിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാലക്സിയിൽ ,
അത്തരം കോടാനു കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഡിങ്കൻ (സ) ക്ക് ഭൂമി എത്ര മാത്രം ചെറുതായിരിക്കും..
ഡിങ്കൻ (സ)യുടെ കോടാനു കോടി സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സൂര്യൻ അതിന്‍റെ ശക്തി നമുക്കറിയാമല്ലോ,
അതിനു നേരെ നോക്കാൻ കണ്ണുകൾക്ക്‌ കഴിയുമോ, അപ്പൊ അത് സൃഷ്ടിച്ചവനായ ഡിങ്കൻ (സ) യുടെ
പ്രകാശം എത്രയായിരിക്കും..?
( മുന്നേ നോം ഇതിനെ പറ്റി പ്രതിപാതിച്ചതാണ് " ഡിങ്കൻ (സ) തന്റെ തിരു ജട്ടിയുടെ ഒരു നൂലിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതും )
 .

കണ്ണൻ ഉസ്താദ് ആറ്റിങ്ങൽ !!
ഡിങ്കൻ ശക്തരിൽ ശക്തൻ

No comments:

Post a Comment